Пропонуємо вашій увазі новий дайджест підприємницьких новин. У цьому випуску:

— Міндоходів стає Державної фіскальною службою України;
— підприємці Донецької та Луганської областей отримали можливість відстрочити сплату податків;
— платників податків м. Донецька, м. Луганська та Луганської області будуть тимчасово обслуговувати в інших територіальних підрозділах;
— набирає чинності прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб.

Міндоходів стає Державної фіскальною службою України

21 травня 2014 постановою Кабінету Міністрів України № 236 було затверджено Положення про Державну фіскальну службу, а також її керівний склад. Положення регламентують не тільки цілі, права і завдання Державної фіскальної служби, а й розкривають повноваження її голови та його заступників. На посаду голови Державної фіскальної служби було призначено Ігоря Білоуса, а посади першого заступника і заступника зайняли відповідно Володимир Хоменко та Анатолій Макаренко. Відзначимо, що згідно з Положеннями призначення та звільнення Голови та його заступників буде знаходитися в компетенції Кабінету Міністрів України за клопотанням Прем'єр-міністра України. Також вся діяльність Державної фіскальної служби як центрального органу виконавчої влади буде знаходитись під координацією Кабміну.

Згідно з Положеннями про Державну фіскальної службі в її повноваженнях знаходитимуться: реалізація державної політики у сфері митної справи, адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, боротьба з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску. Серед іншого, до компетенції ДФС буде відноситись внесення пропозицій до основ формування державної політики у сфері контролю над своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті, додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари або послуги, а також контроль над наявністю торгових патентів та ліцензій на проведення господарської діяльності. Внесення пропозицій Міністру фінансів про формування податкової та митної політики, політики у сфері контролю за виробництвом та обігом алкогольних напоїв і тютюнових виробів, у сфері боротьби з правопорушеннями під час використання податкового, митного законодавства, в тому числі адміністрування єдиного внеску та боротьбі з правопорушеннями під час його сплати, також будуть перебувати в юрисдикції Державної фіскальної служби.

Підприємці Донецької та Луганської областей отримали можливість відстрочити сплату податків

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус заявив, що підприємці Луганської та Донецької областей можуть відкласти термін подачі декларацій та сплати податків, а в разі потреби списати податковий борг як безнадійний. Уряд йде назустріч тим підприємцям, які вели свою діяльність на територіях, займаних терористами, що відповідно до Податкового кодексу України може розцінюватися як обставини непереборної сили, в тому числі і загроза війни або терактів.

Ті платники, які мають необхідність використання такого механізму, повинні протягом 30 календарних днів після закінчення таких обставин подати заяву у вільній формі на продовження граничних строків. Заява має складатися з коротко і чітко викладених причин та обставин, з доданими документальними підтвердженнями, які у відповідь на запит можна отримати в Торгово–промисловій палаті України.

У разі використання продовжених термінів штрафні санкції застосовуватися не будуть, а якщо вони вже були нараховані, то після подачі заяви вони будуть визнані безнадійними та списані. У тому числі, при виникненні форс–мажорних обставин, податковий борг, згідно з рішенням місцевого органу доходів і зборів у відповідь на заяву підприємця та наявності вагомих підстав, може бути списаний як безнадійний.

Той же механізм можна використовувати і тим підприємцям, у яких виникає необхідність відстрочити сплату податків та інших грошових зобов'язань. Для цього необхідно скласти відповідно до встановлених форм заяву, де буде вказана сума платежів, які потрібно відстрочити, термін відстрочки, а також періоди сплати таких платежів, а потім відправити складену заяву органу доходів і зборів за місцем обліку або наявності грошового зобов'язання. Відстрочка надається окремо по кожному податку, збору, пені або штрафної санкції.

Платників податків м. Донецька, м. Луганська та Луганської області будуть тимчасово обслуговувати в інших територіальних підрозділах

Згідно з Указом Міністерства доходів і зборів України встановлено простій в роботі деяких територіальних органів, а також тимчасове обслуговування платників податків м. Донецька в Маріупольській обласної Державної податкової службі, а платників податків м. Луганська та Луганської області в Жовтневому районному підрозділі Державної податкової служби м. Луганська. Такі заходи були прийняті у зв'язку з проведенням антитерористичної операції на території зазначених областей і діють з 8 липня 2014 до моменту припинення дії обставин, що створюють загрозу життя і здоров'я громадян.

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус озвучив свою впевненість у збереженні стабільно високого рівня обслуговування платників податків при зміні місця обслуговування, а також відзначив актуальність таких дій у зв'язку з необхідністю збереження життя і здоров'я працівників податкової сфери.

Відповідно до прийнятого документа, працівники підрозділів, де встановлено робочий простий, можуть не відвідувати своє робоче місце, але в той же час керівництво територіальних підрозділів має вжити всіх необхідних заходів для охорони та збереження державного майна, яке знаходиться в їх управлінні.

Середня заробітна плата таких співробітників буде збережена в межах кошторису, а залучення до роботи буде можливим тільки за умови гарантування безпечних умов праці і тільки при крайній необхідності.

Набирає чинності прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб

Зміни, які стосуються частини оподаткування податком на доходи фізичних осіб у формі пасивних доходів вступили в силу 1 липня 2014 року. Одночасно з цим зміни в оподаткуванні дивідендів, набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Згідно зі змінами, доходи у вигляді дивідендів, виграшів, призів, процентів підлягають оподаткуванню. Винятком є відсотки в сумі, що не перевищують в рік 17 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених законом на 1 січня звітного податкового року, відсотків, дивідендів, а також виграшів та призів у державну грошову лотерею в розмірах, що не перевищують 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлено законом.

Оподаткування процентів, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку здійснюється податковим агентом при кожному нарахуванні (виплаті) за ставкою 15% (17%).

При перерахунку загального річного оподатковуваного доходу для бази оподаткування доходів у формі відсотків, дивідендів, роялті та інвестиційного прибутку застосовуються такі ставки:

— якщо база оподаткування звітного податкового року не перевищує 204 прожиткових мінімуму — 15%;
— якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 204 прожиткових мінімуму, але не перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення — 20%;
— якщо база оподаткування звітного податкового року перевищує 396 прожиткових мінімумів, до суми такого перевищення — 25%.

Податковим агентом платника податку при нарахуванні чи виплаті на його користь доходів у формі відсотків є особа, яка здійснює таке нарахування або виплату. Податковий агент, який нараховує доходи у вигляді процентів, показує в податковому розрахунку суму таких нарахованих або сплачених платнику податків доходів і загальну суму утриманого або перерахованого з них податку.

Загальна сума податків, утримана протягом звітного податкового місяця з нарахованих або виплачених процентів платнику податку, сплачується чи перераховується таким податковим агентом до бюджету до 30-го числа звітного місяця. Водночас банківська установа не здійснює утримання та перерахування податку з суми доходу у формі відсотків, а податок сплачується фізичною особою самостійно за результатами подання річної податкової декларації.

Зазначені зміни регламентовані Законом України від 27 березня 2014 № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» та від 10 квітня 2014 № 1200-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства».