Фізична особа – підприємець 

Фізична особа  підприємець (підприємець, ФОП) — найпростіша організаційно-правова форма суб’єкта господарської діяльності, для якої не передбачено установчих документів та стартового капіталу. Відповідно до Цивільного кодексу України будь-яка фізична особа може здійснювати підприємницьку діяльність тільки після державної реєстрації, встановленої законом. Здійснивши таку реєстрацію, фізична особа набуває статусу фізичної особи – підприємця.

Фізична особа – підприємець може працювати на загальній або на спрощеній системі оподаткування. Підприємці на спрощеній системі оподаткування складають значну частину малого підприємництва України, являючи собою найшвидший у реєстрації та найпростіший з точки зору бухгалтерського обліку спосіб ведення бізнесу.

Фізична особа – підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, всім своїм майном, окрім майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення. Фізична особа – підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, всім своїм особистим майном та часткою в праві спільної сумісної власності подружжя, що буде їй належати у випадку поділу цього майна.

Регулюється:

Цивільний кодекс України
Податковий кодекс України

Дивіться також:

Зворотний зв’язок