Чи можна внести зміни в книгу обліку доходів за 2011 рік, якщо вона вже «запечатана»? 

Так, можна. У цьому випадку попередній запис слід закреслити прямою лінією і над нею внести новий запис. Також потрібно зробити позначку «Виправленому вірити» і поставити дату, підпис і печатку (за наявності). Після цього до податкової інспекції необхідно направити звіт з уточнюючими даними за 2011 рік, а також супровідний лист, в якому викладені причини виникнення помилок.

Податкова служба представляє наступні роз'яснення з приводу уточнюючого звіту:

«Порядок подання звітності фізичною особою – підприємцем — платником єдиного податку до 01 січня 2012 року встановлено Порядком видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженим наказом ДПА України від 29.10.1999 № 599 (далі — Порядок), який втратив чинність згідно з наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 № 1675.

Відповідно до п. 9 Порядку протягом року для платника єдиного податку встановлюються звітні періоди, що дорівнюють кварталу.

Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку подає звіт суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку (далі — Звіт), який залишається у справі платника єдиного податку.

Якщо платником податку самостійно виявлена помилка, що міститься у раніше поданому ним Звіті, то він має право відкоригувати помилкові дані.

У разі необхідності проведення коригувань показників Звіту платника єдиного податку, поданого за звітний період до 01 січня 2012 року, такий Звіт заповнюється і подається за формою та відповідно до Порядку.

При цьому слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено подання уточненого Звіту, але платник податку має право надати Звіт з уточненими даними та супровідний лист з поясненням причини виникнення помилки.»

Дивіться також:

Цю консультацію було підготовлено юридичним відділом Таксер. Отримати безкоштовну юридичну консультацію може будь-який наш користувач. Поставити запитання
Зворотний зв’язок