Як підприємцю на спрощеній системі оподаткування підтвердити отримання доходів від населення? 

Підприємець на спрощеній системі оподаткування має право отримувати дохід як у готівковій, так і в безготівковій формах. При цьому він зобов'язаний вести книгу обліку доходів, у якій необхідно відображати всі отримані доходи, щоб використовувати ці дані при складанні декларації платника єдиного податку за відповідний звітний період. У податковому кодексі також позначено вимогу наявності первинних документів у підприємця, що підтверджують факт отримання доходу. Проте щодо даної вимоги існує дві офіційні думки: Міністерства фінансів і податкової служби.

Так, Міністерство фінансів України у своєму листі каже, що не кожен дохід може бути підтверджений первинними документами:

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.02.2012 р.

Відповідно до підпункту 296.1.1 пункту 296.1 статті 296 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платники єдиного податку першої та другої груп і платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів (далі – Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів і порядок її ведення (далі – Порядок) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2011 р. N 1637.

Відповідно до Порядку в Книзі відображається фактично отримана сума доходу від здійснення діяльності з сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, фактично безкоштовно отримані товари (роботи, послуги).

При відображенні доходів в Книзі факт їх надходження не завжди може бути підтверджений первинними документами, зокрема отримання готівки в оплату товарів (робіт, послуг), тому Кодексом та Порядком не передбачена вимога обов'язковості здійснення записів у Книзі на підставі первинних документів. При цьому дані, наведені в Книзі, є підтвердженням факту одержання доходу і використовуються для складання податкової декларації платника єдиного податку за відповідний податковий (звітний) період.

Однак даний лист носить тільки рекомендаційний характер і йде врозріз з думкою податкової:

Платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п.44.1 ст.44 ПКУ).

При заповненні податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця використовуються дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, тому їх показники у відповідності до норм п.44.1 ст.44 ПКУ повинні бути підтверджені первинними документами, які мають право вивчати та перевіряти органи державної податкової служби під час проведення перевірок, згідно із пп.20.1.8 п.20.1 ст.20 ПКУ.

Враховуючи вищенаведене, фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку зобов’язані забезпечити зберігання первинних документів на підставі яких заповнювалися дані книги обліку доходів або книги обліку доходів та витрат, що використовувалися для складання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, або інші первинні документи, які використовуються для складання податкової звітності по іншим податкам і зборам – у разі їх сплати. Такі первинні документи зберігаються не менш як 1095 днів з дня подання податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця або іншої податкової звітності, для складення якої вони використовуються.

Виходячи з цього, підприємцям рекомендується все ж таки підтверджувати документально всі доходи, внесені в книгу обліку доходів.

Первинні документи

У різних ситуаціях фізична особа - підприємець може оформляти різні первинні документи. На законодавчому рівні прописані вимоги тільки до того, як повинен виглядати первинний документ, але немає чіткого визначення переліку документів, які можуть служити підтвердженням отримання доходу в тій чи іншій ситуації.

Обов'язковими реквізитами первинних документів є наступні:
— назва документа (форми);
— дата складання документа;
— місце складання документа;
— найменування підприємця, від імені якого складено документ;
— зміст та обсяг господарської операції, а також одиниця виміру такої операції;
— особистий підпис а також інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Приклади документів, які можуть підтверджувати факт отримання доходу, залежно від роду діяльності та ситуації:
— акти;
— специфікації;
— квитанції;
— товарні чеки;
— товарні накладні;
— товарно-транспортні накладні;
— виписки з банку.

Підприємці, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, які надають послуги або продають товар населенню, для підтвердження отримання доходу в готівковій формі найчастіше використовують квитанції (у разі надання послуг) і товарні чеки (у разі здійснення продажу товарів).

Приклади обох документів:

 

Підприємець може придбати бланки чеків і квитанцій в будь-якому бухгалтерському магазині або виготовити їх самостійно (головне, щоб вони відповідали вимогам щодо первинних документів). Як правило, документи складаються у двох примірниках. Оригінал такого документа підприємець залишає собі, а копію надає клієнту/покупцю. Навіть якщо останній не зажадав розрахунковий документ, підприємцю все одно слід виписати його і зберігати у себе. Термін зберігання первинних документів - 3 роки.

Однак чеки та квитанції не завжди можуть бути придатними документами, коли виявляються послуги чи здійснюється продаж товарів юрособам. У подібних випадках в якості підтвердження необхідно складати договір і акт. Більш детальну інформацію про документи, що підтверджують дохід, отриманий в умовах договірних відносин, ми надамо в рамках наступних консультацій.

Дивіться також:

Цю консультацію було підготовлено юридичним відділом Таксер. Отримати безкоштовну юридичну консультацію може будь-який наш користувач. Поставити запитання
Зворотний зв’язок