Як підприємцю на спрощеній системі оподаткування підтвердити отримання доходів від юридичних осіб? 

Підприємець на спрощеній системі оподаткування має право отримувати дохід як у готівковій, так і в безготівковій формі. Крім того, такий підприємець зобов'язаний вести книгу обліку доходів, у якій необхідно відображати всі отримані доходи, щоб використовувати ці дані при складанні декларації платника єдиного податку за відповідний звітний період. У податковому кодексі також позначено вимогу наявності первинних документів у підприємця, що підтверджують факт отримання доходу.

Як правило, підприємці, які надають послуги або здійснюють продаж товарів юридичним особам, укладають з останніми договори, а розрахунки за операціями проводять безготівковим шляхом. Це пов'язано з тим, що угоди між фізособою – підприємцем та юрособою укладаються в письмовій формі, а усно здійснюються тільки ті з них, які повністю виконуються обома сторонами у момент їх вчинення. В якості документа, що підтверджує отримання доходу від юрособи при укладенні усної угоди, використовують головним чином чеки та квитанції. Крім того, для юридичних осіб встановлено обмеження суми готівкових розрахунків: не більше 10 тис. гривень в день.

Виходячи з цього, для підприємця, який працює з юрособою за договором, документами, що підтверджують отримання доходу в безготівковій формі, будуть служити:
— акти;
— специфікації;
— товарно-транспортні накладні.

Нижче ми більш детально розглянемо види документів, які поряд з договорами необхідно складати в певних випадках.

Акт

Актом є документ, в якому відображається передача прав на майно або ж фіксується факт надання послуг. При здійсненні продажу товару складають акт прийому-передачі товару, а при наданні послуг (виконанні робіт) — відповідно акт наданих послуг (виконаних робіт). Даний документ складається у двох примірниках, а потім підписується обома сторонами. Для складання актів даної форми можна скористатися інтерактивним майстром нашого сервісу в розділі «Бухгалтерія».

Обов'язковими реквізитами актів є наступні:
— назва;
— дата складання документа;
— місце складання;
— зміст та обсяг господарської операції, а також одиниця виміру такої операції;
— загальна вартість товарів та послуг;
— реквізити сторін та посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
— підписи та печатки сторін.

Специфікація

Специфікацією є документ, який уточнює предмет договору. У ньому докладно описують перелік вимог до товару або послуг: позначають одиниці виміру, кількість, сорт, ГОСТ, ціну і т.п. Крім того, в даному документі можна вказати:
— допуски на відхилення від розміру, обсягу, вологості і т.п .;
— вимоги до тарі або упаковці;
— графіки планованих поставок;
— особливі вимоги до товару чи послуги.

Такий вид документа, як специфікація, зручно використовувати при укладанні довгострокового договору, якщо у предметі такого договору не визначені ціна і/або кількість товару. В даному випадку, для кожної поставки товару, яка відрізняється, наприклад, кількістю та ціною продукції, що поставляється, можна формувати окрему специфікацію. Даний документ складається у двох примірниках і потім підписується обома сторонами. При складанні специфікації можна скористатися нашим прикладом.

Товарно-транспортні накладні

Товарно-транспортна накладна — це документ, який складається при здійсненні вантажних перевезень. Відправник вантажу надає його перевізнику. Товарно-транспортна накладна є підтверджуючим документом для таких осіб:
— перевізника, при наданні послуг перевезення;
— відправника, коли товар передано одержувачу.

Товарно-транспортну накладну виписують у 4 примірниках: по одному для відправника і одержувача, а також два для перевізника. Бланки даного документа можна придбати в будь-якому бухгалтерському магазині.

Окремо розглянемо банківську виписку. Такий документ буде служити підтвердженням отримання доходу тільки в тому випадку, якщо в призначенні платежу вказано конкретний документ, на підставі якого був здійснений платіж (наприклад, оплата послуг згідно з рахунком, оплата за товар згідно з договором).

Якщо ж підприємець отримує гроші на рахунок в якості передоплати за договором, ми рекомендуємо виписувати рахунок на передоплату, щоб у виписці з банку було зазначено: «Передоплата за договором згідно з виписаним рахунком».

Дивіться також:

Цю консультацію було підготовлено юридичним відділом Таксер. Отримати безкоштовну юридичну консультацію може будь-який наш користувач. Поставити запитання
Зворотний зв’язок